Манай баг

Манай баг

APEX одоогоор 100 гаруй ажилчинтай, БИДНИЙ БАГ Зохицуулах ур чадвартай, багаар ажиллах чадвартай. Судалгааны мөн чанар, хичээл зүтгэл.

Багийн ажил нь бидний ажилд маш чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Ихэвчлэн хүн өөрөө ажил хийх чадваргүй байдаг, түүнийг хамтад нь дуусгахын тулд түүнд илүү олон хүн хэрэгтэй байдаг. Багаар ажиллахгүйгээр ажлыг хийх боломжгүй гэж бид хэлж чадна. "Эв нэгдэл бол хүч" гэсэн эртний үг бөгөөд энэ нь багаар ажиллахын ач холбогдлыг илэрхийлдэг.

Байгууллагын соёл

Дэлхийн брэндийг компанийн соёл дэмждэг. Түүний корпорацийн соёлыг зөвхөн нөлөөлөл, нэвчилт, интеграцаар бий болгож чадна гэдгийг бид бүрэн ойлгож байна. Манай бүлгийн хөгжлийг өнгөрсөн жилүүдэд түүний үндсэн үнэт зүйлс дэмжиж ирсэн -------Шударга байдал, шинэлэг байдал, хариуцлага, хамтын ажиллагаа.

Шударга байдал

Манай бүлэг үргэлж зарчим баримталдаг, хүмүүст чиглэсэн, шударга байдлын менежмент, чанарын дээд зэргийн, нэр хүндтэй байх Шударга байдал нь манай бүлгийн өрсөлдөх давуу байдлын жинхэнэ эх сурвалж болсон.

Ийм сэтгэлтэй тул бид алхам бүрээ тууштай, тууштай хийж ирсэн.

Инноваци

Инноваци бол манай бүлгийн соёлын мөн чанар юм.

Инноваци нь хөгжилд хүргэдэг бөгөөд энэ нь хүч чадлыг нэмэгдүүлдэг, Бүгд инновациас үүдэлтэй.

Манай хүмүүс үзэл баримтлал, механизм, технологи, менежментийн чиглэлээр шинэчлэл хийдэг.

Манай аж ахуйн нэгж нь стратегийн болон хүрээлэн буй орчны өөрчлөлтийг зохицуулах, шинээр гарч ирж буй боломжуудад бэлэн байхын тулд үүрд идэвхжүүлсэн статустай байдаг.

Хариуцлага

Хариуцлага нь тэвчээртэй байх боломжийг олгодог.

Манай групп нь үйлчлүүлэгчид болон нийгэмд хариуцлагатай хандаж, эрхэм зорилготой байдаг.

Ийм хариуцлагын хүчийг олж харахгүй ч мэдэрч болно.

Энэ нь манай бүлгийн хөгжлийн хөдөлгөгч хүч байсаар ирсэн.

Хамтын ажиллагаа

Хамтын ажиллагаа бол хөгжлийн эх үүсвэр юм

Бид хамтын ажиллагааны бүлэг байгуулахыг хичээдэг

Хамтдаа хамтдаа хожих нөхцөлийг бүрдүүлэх нь корпорацийг хөгжүүлэх маш чухал зорилго гэж үздэг

Шударга ёсны хамтын ажиллагааг үр дүнтэй хэрэгжүүлснээр

Манай бүлэг нөөцийг нэгтгэх, харилцан бие биенээ нөхөх,

Мэргэжлийн хүмүүс өөрсдийн мэргэжилдээ бүрэн дүүрэн тоглохыг зөвшөөр

kgdj
44
11